Uuri
ruumi!

Ruumiülesanded
üldhariduskoolidele

ruumiharidus.ee

Arhitektuurijooks

Jooksuring keskkonnast inspireeritud võimlemisharjutusega

!

vanus: II ja III kooliaste, gümnaasium
kestus: 45 min
vorm: füüsiline tegevus
eeltöö: kodune ülesanne
vajalikud vahendid: sportlik riietus
seotud õppeained: kehaline kasvatus
seotud teemad: kodukoha tundmine
boonus: õuesõpe, füüsiline tegevus

Ülesande kirjeldus

Viie kuni kuue kilomeetri pikkune sörkjooksuring, mille käigus peatutakse õpilaste poolt eelnevalt välja valitud ruumiliselt huvitavates punktides, kus õpilane põhjendab oma valikut ning näitab ette sellest kohast inspireeritud harjutuse, mida teised tema eeskujul järgi teevad.

Ettevalmistus

Valida kooliümbrusest ala, kust iga õpilane peab leidma tema jaoks kõige põnevama või inspireerivama koha, millest saab jooksuringi peatuspunkt. Õpilased koguvad oma valikud kokku (märgivad näiteks ühisele Google-kaardile), õpetaja vormistab need (soovi korral õpilaste abiga) üheks marsruudiks.

?

Taustaks õpetajale

Ülesande eesmärk on panna õpilasi märkama igapäevastes kohtades põnevust ja erakordsust ning oma elukeskkonna ruumilist mitmekesisust. Ruumi nüansside märkamine ja väärtustamine seotuna sportliku tegevusega kutsub oma keskkonda aktiivselt kasutama ja nautima. Õpilase kohavaliku põhjendus peaks olema just ruumist lähtuv (mitte nt ajalooline fakt selle koha kohta või funktsioonist lähtuv, nt kino, sest mulle meeldib filme vaadata). Mida ruumi puhul märgata? Avarust või tihedust, avatuse (avaliku) või suletuse (era, salajase) mulje, kõrgust või madalust, monotoonsust või mitmekesisust jne.

Eelnev kodune ülesanne õpilasele

Leia ette antud alalt üks põnev õueruum (hooneesine, tänavanurk, pargitee käänak, sillapealne,…) ja mõtle, mis teeb just selle koha ruumiliselt eriliseks (hoonete tihedus, hoonete või rajatiste vorm, kitsas koht, avar koht, tavaliselt märkamatu koht,…). Kuidas väljendada seda ruumilist eripära oma kehaga – milline võiks olla sellest kohast inspireeritud harjutus? Näiteks: kõrgete hoonete puhul üleshüpped, madala majakese puhul kükid, silla puhul venitusharjutus (või midagi keha siruulatusele) jne. NB! Harjutust ei pea sooritama täpselt väljavalitud kohas (st silla puhul võib harjutusi teha silla kõrval). Jooksuringil ole valmis esmalt oma valikut põhjendama (miks on see koht eriline ruum?) ja seejärel oma harjutust ette näitama.

Ülesande käik

Jooksuring joostakse ühtse grupina. Õpetaja teadustab peatuspunkti, grupp jääb seisma (võib jätkata sörkjooksusammu koha peal), koha valinud õpilane selgitab, mida koha juures märgata, mis iseloomustab seda ruumi ja näitab ette ruumist inspireeritud harjutuse (võib olla levinud harjutus, võib olla ise välja mõeldud). Teised järgivad eeskuju. Seejärel jätkatakse jooksu. Järgmises peatuspunktis kordub sama.


Põhimõisted, võtmesõnad

tervisejooks, tervislik eluviis ja keskkond, nüüdistants

Hindamine

  • õpilane on leidnud põneva koha / oskab oma valikut huvitavalt põhjendada
  • õpilane on leidnud kohaga sobituva harjutuse
  • õpilane teab, millistele lihastele tema ettenäidatud harjutus mõjub

Prindi ülesanne Tagasiside

Lisavõimalused, alternatiivid

  • Ülesande võib lõimida võõrkeeletunniga: valitud kohta peab kirjeldama, valikut põhjendama ja/või harjutust selgitama võõrkeeles.
  • Väikelinnas või maakohas võib ringi teha jalgratastel või võimalusel suuskadel.
  • Lihtsam variant: õpetaja valib kohad ise, koos tehakse jooksuring ja koos mõeldakse valitud kohtades neid kohti iseloomustavad harjutused välja.

Riiklik õppekava ja lõiming

Vaata või laadi alla pdf ülesande kattuvuse kohta RÕK teemadega ja lõimimise võimalustest.