Uuri
ruumi!

Ruumiülesanded
üldhariduskoolidele

ruumiharidus.ee

Infosulg

Mõtte-eksperiment telefoni ja internetita maailmast

!

vanus: gümnaasium
kestus: 15 min
vorm: arutelu
nõuab eeltööd: -
vajalikud vahendid: (asula kaart)
seotud õppeained: ühiskonnaõpetus, meedia, riigikaitse
seotud teemad: IKT
boonus:  

Ülesande kirjeldus

Kodukohal põhinev arutelu kujuteldavast ulmelisest olukorrast, kui kadunud on telefoniside ja internetiühendus, televisioon ja raadio.

Tunni ettevalmistus

Arutelu ei vaja ettevalmistust. Kasuks tuleb kodukoha kaart.

?

Taustaks õpetajale

Kõige lihtsamas mõttes on ülesande eesmärk läbi mängida ajaloolist linnaelu - igapäeva enne meie igapäevaseid tehnoloogiaid. Millistel viisidel said inimesed infot? Millised olid need kohad päris ruumis, kus võis infot leida?

Kui pärast ülesande ettelugemist vaja, suunata õpilasi vihjeliselt mõtlema näiteks järgmistele küsimustele:

  • kas mul on naabrid, keda tunnen piisavalt hästi, et nende juurde uurima minna, kas nende tehnika tõrgub samuti?
  • kas võiksin loota ühistranspordile ja seal juhuslikult kuuldud vestlustele?
  • kas meenuvad teadetetahvlid linnaruumis, kust võiks leida olulist infot?
  • kas võiksin jälgida teiste inimeste käitumist (nt paljud uurivad murelikult oma mobiile, keegi ei helista jne) ja sellest infot saada?
  • jne

Arutelu jooksul peaks selguma, millist kohta peetakse koduasulas tähtsaks või ametlikuks - kust võiks eeldatavalt lugeda või kuulda usaldusväärset infot kui info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tõepoolest rivist väljas peaks olema.

Ülesande käik

Õpilased töötavad paarides. Esimesena otsustavad paarid omavahel mõtte-eksperimendi jaoks, kumma kodus nad kujuteldavalt on. Ülesannet on võimalik teha ka üksinda, kuid toredam on, kui saab kellegagi mõtteid arutada. Kui kodu on kokku lepitud, loetakse kõigile ette olukorra kirjeldus:

“Olete sõbra pool külas või sõber on teile külla tulnud. Olete juba mõnda aega juttu rääkinud ja toredalt aega veetnud, kui teile hakkab tunduma, et miski nagu pole päris õigesti. Teie kummagi telefonil pole levi. Arvuti teatab, et internetiühendust ei ole. Noh, võib ju juhtuda. Natuke imelik, et mõlemad asjad korraga. Miskipärast tuleb pähe ka korra telekat proovida. Sealtki ei tule mingit pilti, signaal puudub. Nüüd on juba natuke kahtlane, kas pole? Mis on tõenäosus, et kõik kolm süsteemi korraga rivist väljas on? Muusikakeskusest raadioid otsides on samuti kuulda ainult kahin. Ometi paistab aknast välja vaadates kõik tavapärane, ei mingit filmilikku märulit ega kurjakuulutavalt musti tormipilvi. Siiski on midagi kuskil juhtunud, kuna kogu side on kadunud. Mida teete? Kuidas leiate infot?”

Õpilastele antakse aega plaan omavahel läbi rääkida (nt 5-10 min). Seejärel tutvustavad kõik oma kujuteldavat tegevust. Tutvustamisel kasutada kodukoha kaarti, et näidata, kus tiim algse kokkuleppe järgi paiknes (kumma paarilise kodus) ning kuidas ja kuhu nad sealt liikusid.


Põhimõisted, võtmesõnad

infoühiskond, IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia), linnaplaneerimine

Hindamine

  • õpilane on välja mõelnud võimaliku tegevuskava ja liikumistrajektoori
  • õpilane osaleb arutelus, küsib küsimusi, pakub hüpoteetilisi vastuseid

Prindi ülesanne Tagasiside

Lisavõimalused, alternatiivid

  1. Ülesannet võib lõimida keeleõppega ja teha võõrkeeletunnis (sobib hästi näiteks tingiva kõneviisi õppimiseks).
  2. Kui õpilased aktiivselt alternatiividele ei mõtle, võib stsenaariumit täiendada (nt selgub, et ühistransport samuti ei toimi - kuhu ja kuidas liigud siis?).

Riiklik õppekava ja lõiming

Vaata või laadi alla pdf ülesande kattuvuse kohta RÕK teemadega ja lõimimise võimalustest.