Uuri
ruumi!

Ruumiülesanded
üldhariduskoolidele

ruumiharidus.ee

Inventuur

Koolimööbli välimääraja

!

vanus: III kooliaste, gümnaasium
kestus: iseseisev töö juhendamisega
vorm: ringkäik, uurimus
eeltöö: -
vajalikud vahendid: fotoaparaat / pildistav telefon või paber ja pliiats
seotud õppeained: tööõpetus, käsitöö, tehnoloogia, kunst
seotud teemad: materjalid, disain
boonus: ei vaja ettevalmistust

Ülesande kirjeldus

Koolimaja mööbli ja sisustuse kaardistamine.

Tunni ettevalmistus

Tund ei vaja ettevalmistust.

?

Taustaks õpetajale

Koolis on kappe, pinke, riiuleid, laudu ja lauakesi, sahtleid, prügikorve, tahvleid ja muidugi lõputult lõputult toole (ilmselt rohkem kui õpilasi ja õpetajaid!). Nende hulgas on aga palju identseid mitmikuid, ehk isegi sajakuid, saja kaupa äravahetamiseni ühesuguseid mööblieseimeid. Kas teil õnnestub kaardistada oma koolimaja mööbliesemete mitmekesisus?

Ülesande käik

Ülesannet on võimalik lahendada mitmeti. Näiteks:

(a) Koostada toolide välimääraja. Nii nagu on välimäärajad lindudele või seentele, võiks olla ka välimääraja koolitoolidele. Mis teeb iga tooli eriliseks? Milliste tundemärkide alusel seda ära tunda? Milleks ja millise istumisasendi jaoks on tool mõeldud? Millistest materjalidest on tool tehtud? Kas kirjeldamisel on tabavaid sõnu leida lihtne või keeruline? Võib-olla kelleltki nõu küsida?

(b) Teostada ühe tooli põhjalik inventuur, uurimine. Millistest osadest tool koosneb? Kas õnnestub kõik osad üles märkida (visandada, pildistada), nimetada õigete nimedega? Materjalid tuvastada? Mõõdud võtta? Eri osade funktsioon välja selgitada? Abiks võib olla näiteks tööõpetuse õpetajast. Inspiratsiooniks tutvuda tootejuhenditega (nt IKEA mööbli kokkupanemise juhised).

(c) Koostada erinevate mööbliesemete ja sisutuse fotogalerii. Millised on teie kooli kapid, pingid, riiulid, lauad, toolid? Kuidas need omavahel kokku sobivad? Milliseid liikumisi ja olemisi nende paigutus tekitab? Millistest materjalidest on need tehtud? Kas / kuidas teevad need koolielu paremaks või on neil ka mõningaid probleeme? Kuidas pildistada ühesuguseid esemeid ühtmoodi (et need oleksid lihtsalt võrreldavad)?

(d) Kirjutada ühe mööblieseme arvutus. Just niimoodi nagu kirjutatakse arvustusi raamatutele, filmidele või muusikale. Arutleda, kuidas mööblitüki disainer või tootja just sellise teoseni jõudis, mis olid tema eesmärgid, millele ta võis mõelda või viidata, kuidas võis teda mõjutada kultuur, tavad, suundumused disainis või tehnoloogias. Kirjeldada, millise meeleolu ja olemise loob mööbliese selle kasutajas (arvustuse autoris) — kuidas autor end mööblieset kasutades tunneb. Arutleda, kas see on olnud eseme loomise eesmärk.

(e) Teha erinevatest toolidest näitus. Valida selleks sobiv ruum, leida võimalikult palju eri toole, mõelda läbi toolide paigutus ruumis, koostada ja kujundada etiketid (just sellised nagu on päris kunstiteoste või disainiobjektide juures muuseumides). Kujundada näituse jaoks poster, kutsuda koolipere avamisele, teha väike tutvustav ettekanne mööblist ja inimesest, toolist ja õpilasest. Kutsuda külalisi üles erinevaid toole ise järele proovima, oma muljeid jagama ja kogemuse üle arutlema.


Põhimõisted, võtmesõnad

disain, funktsioon, materjal, konstruktsioon

Hindamine

  • õpilane on leidnud laias teemas teda huvitava suuna
  • õpilane on keskendunult uurinud (uurimus ei ole pinnapealne)
  • õpilane ei pruugi teada kõige nimetusi ja funktsiooni, kuid oskab loetleda küsimusi, mis tal uurimise jooksul tekkisid ja millele ta vastust ei leidnud, ja aimab, kust võiks vastuseid leida

Prindi ülesanne Tagasiside

Lisavõimalused, alternatiivid

  • Külastada Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi (Lai 17, Tallinn).
  • Külastada mööblidisaineri bürood või kutsuda disainer endale kooli külla.

Riiklik õppekava ja lõiming

Vaata või laadi alla pdf ülesande kattuvuse kohta RÕK teemadega ja lõimimise võimalustest.