Uuri
ruumi!

Ruumiülesanded
üldhariduskoolidele

ruumiharidus.ee

Istung

Käed-külge uurimus klassiruumi erinevatest kujundustest

!

vanus: gümnaasium
kestus: 45 min
vorm: praktiline uurimus, arutelu
eeltöö: -
vajalikud vahendid: harilik klassiruumi sisustus (eelkõige toolid)
seotud õppeained: ühiskonnaõpetus, terviseõpetus
seotud teemad: kodanikuühiskond
boonus: ei vaja ettevalmistust

Ülesande kirjeldus

Rollimäng, mille käigus lavastavad õpilased erinevaid igapäevaseid ühise arutelu stsenaariume. Klassiruumi toole ja laudu ümber paigutades loovad õpilased stsenaariumidele vastavad ruumilised lahendused, proovivad need järgi ning arutlevad, kuidas toolide – ja seeläbi inimeste – paigutus ruumis nende kogemust ning osalust mõjutab.

Ettevalmistus

Tund ei vaja ettevalmistust.

?

Taustaks õpetajale

Ülesande eesmärk on panna õpilasi märkama, kuidas ruum meid mõjutab. Tihti jääb ruumi võim teadvustamata, kuid aeg-ajalt ilmneb see vaieldamatu selgusega. Eelkõige näeme seda uudistes või linnaruumis, kus ruumilised lahendused on nii selgeks ja üheseltmõistetavaks kujundatud, et neist ei saagi mööda vaadata – olgu selleks siis suured kogukondi eraldavad müürid (nt Läänekalda müür, ajaloost tuttav Berliini müür) või näiteks torupiirded, mis dikteerivad teeületusvõimalusi. Selliseid ruumikorralduslikke otsuseid esineb mitmes mõõtkavas, kuid ühine on neil see, et keegi on kehtestanud ruumis oma võimu, ruumi oma äranägemise järgi ümber korraldanud, ning keegi teine peab paratamatult end sellest ruumist suunata laskma. Õpetajale on kindlasti ka selle nähtuse väiksemas mõõtkavas ja pehmemad vormid tuttavad: tagapingist tundi seganud õpilane muutub esireas märksa vaguramaks või satub klassi ette kutsutud õpilane harjumatust asukohast ebavajalikku ärevusse. Käesolev ülesanne keskendub eelkõige ruumi toetavale potentsiaalile ning uurib, miks üks või teine ruumiline lahendus ühiskonnal paremini toimida võimaldab. Õpilastel avaneb võimalus toolide eri moodi paigutusi ise järele proovides kogeda oma rolli muutumist – näiteks kas loomulikum tundub vaikselt kuulata või ka ise sõna sekka öelda.

Ülesande käik

Õpilased jagunevad rühmadesse ning tõmbavad endale loosiga ühe stsenaariumi. Rühma ülesanne on meenutada, millisena on nad oma stsenaariumi päris elus näinud ning korraldada klassiruum ümber nii, et toolide-laudade paigutus sobib etteantud stenaariumiga. Kõigepealt räägivad rühmad omakeskis läbi, kuidas klass ümber korraldada – seejuures on palju abi visandamise võimalusest. Kui kõigil rühmadel on kavand olemas, alustatakse ühest rühmast, kes osaleb ise ja juhendab teisi klassiruumi ümbertõstmises. Seejärel tõmbavad kõik õpilased taas loosi, seekord annab see neile isikliku rolli parasjagu käsilolevas stsenaariumis. Õpilased võtavad oma kohad ning mängitakse läbi katke stsenaariumist (arutelu teema võib valida nt päevakajaliste teemade hulgast). Läbimänguks võib arvestada 5-10 minutit ehk parasjagu, et rollitäitjad oma rolli saaksid proovida. Seejärel arutatakse üheskoos, kuidas mõjutas istekohtade paigutus õpilaste enesetunnet ja kogemust ning kui aktiivse või passiivse osalejana end tunti. Sama korratakse kõigi stsenaariumidega.

Stsenaariumid ja rollid:

 • Parlamendi istung (1 esimees ehk spiiker, 1 kõneleja ehk nt hääletuse teema tutvustaja, 1 kõige kaugemast pingist vahelesegaja, 1 esipingist selgituste küsija, 1 tähelepanematu ehk oma asjadega tegeleja, parlamendisaadikud)
 • Küla- või asumiseltsi nõupidamine (2 kokkukutsujat ehk teema tutvustajat eesmärgiga saada kõik arvamust avaldama, osalejad)
 • Paneeldiskussioon / Arvamusfestival (4 arutlejat, 1 poleemilise küsimuse esitaja, publik)
 • Poliitiline debatt või väitlus (2 väitlejat, 1 moderaator, publik)
 • Kohtuistung (kohtunik, kohtualune, süüdistaja, kaitsja, …)

Põhimõisted, võtmesõnad

ruumiline lahendus, sisearhitektuur, ruumi sotsiaalne funktsioon

Mida ülesande puhul hinnata?

 • õpilane osaleb aktiivselt arutelus ja toolide ümberpaigutamises
 • õpilane osaleb toolide paigutuse testimises (stsenaariumi läbimängimises)
 • õpilane oskab analüüsida, kuidas ta end kohal istudes tundis ning kuidas see tema arutelus osalemist mõjutas

Prindi ülesanne Tagasiside

Lisavõimalused, alternatiivid

Mängida läbi sarnasel teemal stenaariumid, mis erinevad üksteisest nüansside poolest nt. koosolek:

 • ümarlaud, kus soovitakse saavutada konsensus,
 • koosolek kahe osapoole vahel, kes soovivad vastandlikku asja,
 • aruande ettekandmise koosolek jne

Riiklik õppekava ja lõiming

Vaata või laadi alla pdf ülesande kattuvuse kohta RÕK teemadega ja lõimimise võimalustest.