Uuri
ruumi!

Ruumiülesanded
üldhariduskoolidele

ruumiharidus.ee

Keha on ruum

Ruumi uurimine oma keha abil

!

vanus: I, II ja III kooliaste, gümnaasium
kestus: 45 min
vorm: praktiline uurimus
eeltöö: -
vajalikud vahendid: sportlik riietus
seotud õppeained: kehaline kasvatus, kunst
seotud teemad: tantsuline liikumine, enesekindlus
boonus: ei vaja ettevalmistust, füüsiline tegevus

Ülesande kirjeldus

Sise- või väliruumi sobiv aktiivne uurimistegevus, milles õpilaste ülesanne on välja mõelda ja järele proovida erinevaid ruumiga sobivaid asendeid.

Ettevalmistus

Tund ei vaja ettevalmistust. Enne tegutsema asumist tutvuda lühikeste näitevideotega (vt ülesande käik) ja leppida kokku tegutsemise ala piirid. Videosid võib vaadata üheskoos (projektoriga) või iseseisvalt (telefoni- või arvutiekraanilt).

?

Taustaks õpetajale

Ülesanne paneb õpilasi oma igapäevast keskkonda märkama ja tähelepanelikult uurima ning ennast sellega loominguliselt sobitama. Tegevus tasakaalustab enamasti istumisekeskset koolipäeva, mis mõjub pärssivalt kehalisele väljendusoskusele ja enese oma kehas mugavalt tundmisele. Vaimu harides muutub keha paratamatult teisejärguliseks ja õpilased, kes sellele eraldi tähelepanu ei pööra (nt ei käi spordi- või tantsutrennis, teatriringis), võivad ühel hetkel avastada end omaenda kehas võõrana või kohatuna tundes. Käesolev ülesanne tähtsustab keha kui väljendusvahendit ning illustreerib keskkonna mõju kehale. Õpilane mõistab, et ka keha on väärtuslik töövahend (näiteks ruumimõju uurimisel), õpib sellele tähelepanu pöörama, märkama oma enesetunnet ja selle põhjuseid, ning mõistma igapäevaste, tavaliste asendite leppelisust, suhtelisust (istumine ei ole mitte iseenesest loomulik või ülemuslik töötamise asend, vaid lähtub otseselt töötamise viisist – teistmoodi töö nõuab keha teistmoodi kasutamist).

Ülesande lahendamisel on oluline ka arhitektuuri, ruumilise vormi märkamine, mõistmine ja selle võimaluste nägemine. Elame kõik igapäevaselt keskkondades, mis on inimeste jaoks ja inimese mõõtude järgi kujundatud. Ometi ei ole mitte iga koht iga keha järgi sobivalt kujundatud – seega võime leida ruumist nii ebamugavusi kui ka juhuslikke põnevaid kogemusi (nt kitsad tänavad, mõnusad aknaorvad, mugavad nõjatumise või kõõlumise kohad jne).

Õpilaste töö on uurida kooliruumi erinevaid osi (ukseavad, trepid, trepialused, avarad saalid, kitsad koridorid, nurgatagused, nišid, orvad, eendid jm) oma keha abil. Kuidas — see ongi loominguline väljakutse. Mitut erinevat trepil sammumise viisi leiutad? Kas ühele trepiastmele mahub pikali heitma? Kus ulatuvad käed puudutama midagi pea kohal asuvat? Kas leiad koha, kus mõlemad külgedele välja sirutatud käed ulatuvad seinani? Võimalusi on lõputult, inspiratsiooniks vaadake videoklippe (vt ülesande käik).

Väga oluline on leida endas pühendumus: oskus võtta kehalise loomingu ülesannet sama tõsiselt kui midagi harjumuspärasemat, näiteks numbritega valemi lahendamist või töövihikus lünkade täitmist. Kehalise liikumise ülesandeid, uurimisi, avastamisi teevad igapäevase tööna kaasaegsed tantsijad ja näitlejad. Neil on palju teadmisi kehakeele väljendusrikkusest ja nüanssidest, mida meil ei ole — kuid mida meil on võimalik koguda! Seega pole meie ülesande eesmärk niisama, pea laiali, ringi joosta, vaid vastupidi. Mõttetööd on siin sama palju kui tööd kehale. Kuhu keha mahub? Kuidas ennast seal tunneme? Kuidas on olla avaruses? Kuidas on olla nurgas? Milline kehaasend väljendab endasse tõmbumist ja kus on seda loomulik teha? Kus mitte?

Ülesande käik

Õpetaja selgitab ülesannet, näidetena vaadatakse videoklippe. Lepitakse kokku tegutsemise ala piirid. Õpilased võivad kokkulepitud alal vabalt ringi joosta ja erinevaid kohti uurida, asendeid proovida. Töö tulemusi võib esitada (a) leppelisel kellaajal või märguande peale valitud kohas oma asendit võttes (spontaanne näitus), (b) ühisel ringkäigul oma kohta ja asendit taasesitades (ekskursioon), (c) paarides töötades ja üksteise asendeid dokumenteerides (visandi- või fotoseeria).

Ergonomic Excursion: We Want to Become Architecture. Ergonoomiline ekskursioon: me tahame saada arhitektuuriks.

Tantsuline aktsioon, mis uurib keha ja ruumi suhet ehk seda, kuidas mõista ruumi keha abil ja vastupidi — kuidas mõista keha ehitatud keskkonna kaudu.

Bodies in Urban Spaces. Kehad linnaruumis.

Austria koreograafia Willi Dorneri loodud teos, mida taasesitatakse üle maailma. Tantsijate ülesanne on leida linnaruumis ja arhitektuuris kohad, millega nende keha sobitub. Enamasti ei ole need leidkohad inimkehaga arvestanud — see ongi juhuslikkus ja uue olukorra loomine, mis köidab nii teose esitajaid kui publikut.


Põhimõisted, võtmesõnad

tantsuline liikumine, nüüdistants, inimmõõduline ruum, ergonoomika

Hindamine

  • õpilane on järele proovinud palju erinevaid asendeid paljudes kohtades
  • õpilane on olnud asendite väljamõtlemisel loominguline
  • õpilane oskab oma kogemust (nt asendist tulenevaid tundeid, ruumi ja asendi koosmõju) huvitavalt analüüsida
  • õpilane oskab loominguliselt tegutsedes olla lugupidav keskkonna ja teiste suhtes ning tegutseda ohutult

Prindi ülesanne Tagasiside

Lisavõimalused, alternatiivid

  • Lühem versioon: tegutseda väiksemal alal (nt ainult klassiruumis), iga õpilane leiutab etteantud ajaga (nt 10 min) ühe põneva poosi. Kõik tegutsevad samaaegselt.
  • Pikem versioon: tegutseda suuremal alal, nt terves koolimajas, proovida järele paljusid võimalusi, esitleda ja vaadata tulemusi üheskoos (nt ekskursiooni, fotoseeria vormis).
  • Nagu ka videoklippidest näha, saab efektsed pildid nt ühevärviliselt või lihtsalt värviliselt riietudes. Riietust teadlikult valides ja kadreeringut planeerides on võimalik ülesande teine osa (tulemuste esitlemine) teostada läbimõeldud foto- või videoprojektina (esitada tehtu fotona, liikuva gif-pildina või videoklipina).

Riiklik õppekava ja lõiming

Vaata või laadi alla pdf ülesande kattuvuse kohta RÕK teemadega ja lõimimise võimalustest.