Uuri
ruumi!

Ruumiülesanded
üldhariduskoolidele

ruumiharidus.ee

Loomaaed

Mõnus elukeskkond loomaaialoomale

!

vanus: II ja III kooliaste
kestus: 2 x 45 min
vorm: loovprojekt
eeltöö: töölehtede väljaprintimine
vajalikud vahendid: maketi ehitamise materjalid ja vahendid
seotud õppeained: bioloogia, loodusõpetus
seotud teemad: kohastumine, looduse mitmekesisus
boonus: makett

Ülesande kirjeldus

Iga õpilane saab loosiga loomaliigi, kellele kujundada tehislik elukeskkond (ala loomaaias), mis on põnev nii inimese jaoks (kui arhitektuuriteos) kui kodune (tundub loomulik) seal elavale loomale.

Ettevalmistus

Töölehtede näol on olemas loomaliigi uurimist suunav alus. Soovi korral võib töölehed asendada aruteluga klassis. Õpilased võtavad kaasa või õpetaja valmistab ette maketimaterjalid ja töövahendid:

 • kartong, papp või vahtplaat (KAPA plaat)
 • tekstuuriga paberid
 • värvilised paberid ja kilelehed
 • traat
 • tikud (hambatikud või grilltikud) või naelad
 • plastiliin
 • vaibanuga, lõikematt, metallist joonlaud
 • käärid
 • tugev vedel liim või kuumliim, pulgaliim
 • kleeplint
 • oksakäärid (tikkude lõikamiseks)

?

Taustaks õpetajale

Ülesande eesmärk on panna õpilasi märkama, kuidas on seotud ruum ja ruumi kasutaja. Oluline on juhtida tähelepanu looma kehaehituse ja tema koduse keskkonna seostele ning selgitada, millist liikumist erinevat sorti kehaehitused võimaldavad (ja millise ruumiga liikumisviisid kokku sobivad). Ülesande loomingulist osa silmas pidades peaks maastikust ja keskkonnast rääkima seda veidi abstraheerides – nii on õpilastel lihtsam märgata kehaehituse kohanemist mingit sorti vormidega. Need vormid ei pea olema looduslikud, vaid võivad olla ka tehislikud (nagu loomaaedades).

Ülesande käik

Ülesanne algab loosiga – iga õpilane saab ühe loomaliigi. Ülesannet alustatakse oma looma uurimisest: milline on tema kehaehitus? Kuidas ta liigub? Millisel maastikul elab? Selles on toeks töölehed (sobivad pigem noorematele, vanemate õpilastega võib eelistada arutelu). Ülesande loomingulises osas luuakse saadud teadmistele tuginedes tehiskeskkond – vormidega, mida looduses ei leidu, kuid mis võiksid loomale siiski mugava ja mõistetava elukeskkonna luua.

loomaaed_ArhK_2012.jpg Arhitektuurikooli õpilase Juhani (10 a) loodud tehismaastik šimpansile. Foto: Kadri Klementi


Põhimõisted, võtmesõnad

anatoomia, elukeskkond, looduse mitmekesisus, kohastumine

Hindamine

 • õpilane oskab iseloomustada uuritud looma kehaehitust
 • õpilane oskab seostada looma kehaehitust tema elukeskkonna ruumilise eripäraga
 • õpilane on loonud loomale huvitava tehiskeskkonna, mis on looma kehaehituse ja eluviisiga kooskõlas

Prindi töölehed Prindi ülesanne Tagasiside

Lisavõimalused, alternatiivid

 • Ülesande laiendamiseks võib iga õpilane alustuseks teha ka referaadi või ettekande ühest loomast / oma lemmikloomast.
 • Kodusena tunduva tehismaailma võib luua ka lemmikloomale (koerale, kassile, närilisele vm).

Riiklik õppekava ja lõiming

Vaata või laadi alla pdf ülesande kattuvuse kohta RÕK teemadega ja lõimimise võimalustest.