Uuri
ruumi!

Ruumiülesanded
üldhariduskoolidele

ruumiharidus.ee

Suurushullus

Mõõda koolimaja ära!

!

vanus: II ja III kooliaste, gümnaasium
kestus: 45 min
vorm: praktiline uurimus
nõuab eeltööd: -
vajalikud vahendid: mõõdulint
seotud õppeained: matemaatika
seotud teemad: mõõtmine, statistika
boonus: füüsiline tegevus

Ülesande kirjeldus

Eluline ülesanne sellest, kuidas mõõta ära midagi tohutult suurt. Ülesanne pärineb Kooliruum’16 loovtööprojektist.

Ettevalmistus

Tund ei vaja ettevalmistust. Igal õpilasel või rühmal peaks olema kasutada mõõdulint.

?

Taustaks õpetajale

Tegemist ei ole ainult tehnilise ülesandega. Koolimaja on midagi väga suurt - selle mõõtmiseks peab olema nutikas ja loominguline. Kuidas mõõta midagi tohutut? Millised andmed kooli puhul üldse tähtsad on?

Ülesande eesmärk on (a) näidata, kuidas ka midagi väga lihtsat (mõõtmine) võib vajada plaanimist ja nutikust (kuidas mõõta midagi väga suurt) ning (b) mõõtmine ei tähenda ruumi puhul ainult mõõdulindi kasutamist (dimensioonide mõõtmist).

Ülesande käik

Õpilased võivad töötada üksi või rühmas. Eesmärk on tõepoolest koolimaja pikkus, laius ja kõrgus ära mõõta. Esimese kahega on ilmselgelt kergem toime tulla. Kuidas aga mõõta maja kõrgust? Üks võimalus on leppida umbkaudse vastusega — mõõta ära korruste kõrgused ja ehk õnnestub kuskil ka vahelaele mõõdulint peale panna — ning tuletada hoone kõrgus nende andmete põhjal. Tellistest hoone puhul võib mõõta ära tellise ja vuugi kõrguse, lugeda tellised ja vuugid üle ning tuletada maja kõrgus selle info põhjal. Kui avaneb võimalus, võib kasutada mõõdulindi asemel ka moodsat tehnoloogiat, lasermõõtjat.

Koolimaja võib numbrites esitada ka muul moel. Mitmed andmed on koolil juba olemas (nt õpilaste arv), aga mida uut võiksime leida? Mitu ruutmeetrit pinda on koolil õpilase kohta? Mitu tooli on koolis õpilase kohta? Mitu sisenemist ja väljumist toimub peauksest päevas või vahetunnis? Kuidas mõõta kooli kellaga? Kaaluga? Termomeetriga? Pulsimõõtjaga? Sammulugejaga? Kõike ei peagi järgi proovima, kuid võib koostada nimekirja erinevatest numbrilistest andmetest, mida kooli puhul võiks koguda. Soovi korral kaasake arutellu matemaatika- või füüsikaõpetaja või koolipsühholoog. Uurige neilt, milliseid andmeid kogutakse reaal- ja milliseid sotsiaalteadustes.

Või hoopis — kus on koolimaja keskpunkt? Kuidas seda määrata? Kuidas see üles leida? Mis seal asub?


Põhimõisted, võtmesõnad

mõõtmine, mõõtühikud, statistika, kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed andmed

Mida ülesande puhul hinnata?

  • õpilane on innukalt töös osalenud
  • õpilane on kogunud kooli kohta andmeid ning oskab põhjendada, miks need andmed olulised on
  • (soovi korral) õpilane on lähenenud loovalt ja kogunud ebatavalisi andmeid
  • (soovi korral) õpilane on andmeid töödelnud: esitanud need graafiliselt, tuletanud neist lisainfot

Prindi ülesanne Tagasiside

Lisavõimalused, alternatiivid

  • Ülesande lahendamiseks ette nähtud mõõteriista võib tõmmata ka loosiga (nii et iga õpilane või rühm saab erineva).

Riiklik õppekava ja lõiming

Vaata või laadi alla pdf ülesande kattuvuse kohta RÕK teemadega ja lõimimise võimalustest.