Uuri
ruumi!

Ruumiülesanded
üldhariduskoolidele

ruumiharidus.ee

Unistuste Koolimaja

Visioon ideaalsest koolist

!

vanus: II ja III kooliaste, gümnaasium
kestus: min. 2 x 45 min
vorm: loovprojekt
eeltöö: -
vajalikud vahendid: joonistus- või joonestusvahendid
seotud õppeained: kunst
seotud teemad:  
boonus:  

Ülesande kirjeldus

Hea ja nüüdisaegse koolihoone väljamõtlemine. Ülesanne pärineb konkursilt “Unistuste koolimaja”.

Ettevalmistus

Ülesande ettevalmistuseks on soovitatav tutvuda “Unistuste koolimaja” slaididega ja neid saatva õpetajaraamatuga. Mõlemad saab alla laadida selle lehe alumisest osast.

?

Taustaks õpetajale

Käesolev ülesanne vaatleb arhitektuuri koolimajade näitel ja põhineb 2014. aasta sügisel toimunud kooliõpilaste arhitektuurikonkursil “Unistuste koolimaja”.

Ülesande käik

Ülesande esimeses osas tutvutakse slaidide vahendusel 15 näitega koolimajadest ja 15 näitega koolimajade interjööridest (slaidid saab alla laadida lehe allservas olevalt lingilt). Koos sissejuhatusega on kokku 37 slaidi. Slaide saadab õpetajaraamat, milles on nii taustainfot kui arutlusküsimusi. Loomulikult saab veel parema tunni, kui materjali õpilaste eale ja huvie kohandada.

Esimesed 15 koolimaja annavad õpetajale võimaluse hoonete taustalugu avada ja olla eeskujuks nende lihtsal analüüsimisel ja olulise väljatoomisel. Järgmised 15 kooliruumi sobivad hästi õpilastega koos uurimiseks – siin ei ole taustaloo tundmine enam nii määrav ja arutleda võib fotol oleva konkreetse ruumi üle. Slaide saatev õpetajaraamat pakub ka väikest spikrit, mida iga hoone ja ruumi puhul märgata.

Ülesande teises osas loovad õpilased oma visiooni heast (või lausa ideaalsest) koolimajast. Visioon on paras vormistada jooniste (nt kuni neli A4 lehte) ja seletuskirjana (kuni üks A4 leht). Natuke näpunäiteid leiad konkursi kodulehelt.


Põhimõisted, võtmesõnad

arhitektuur, kontseptsioon, lähteülesanne

Hindamine

  • õpilane on oma mõtte põhjalikult läbi töötanud (nt teinud mitu joonist või detailse pildi)
  • õpilane mõistab koolihoone kujundamise ülesande mitmekihilisust (st teadvustab funktsionaalseid, kompositsioonilisi, tehnilisi, kultuurilisi jm küsimusi, kuid ei pea neile kõigile oskama vastust anda)
  • õpilane on oma visioonis loonud süsteemi (idee osad on üksteisega loogiliselt, mõistetavalt seotud) ja oskab seda selgitada

Laadi alla slaidid Laadi alla õpetajaraamat Prindi ülesanne Tagasiside

Lisavõimalused, alternatiivid

  • Soovi korral võib koolimajast või mõnest selle osast maketi või 3D-mudeli teha.

Riiklik õppekava ja lõiming

Vaata või laadi alla pdf ülesande kattuvuse kohta RÕK teemadega ja lõimimise võimalustest.